.
.
.

Schuldenvrij terug in de maatschappij

https://player.vimeo.com/video/359249349 Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. Recl

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. Reclassering Nederland biedt deze burgers integrale begeleiding op alle leefdomeinen. De doelstelling van de pilot is te toetsen of het combineren van de huidige aanpak van Stichting Reclassering Nederland met de integrale schuldenaanpak van Collectief Schuldregelen, en betere ketensamenwerking met de gemeente en Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, leidt tot een beter perspectief op een toekomst zonder schulden van Haagse reclasseringscliënten. Hierdoor vergroot de kans op een succesvolle re-integratie en verlaagt de kans op recidive. De pilot heeft een omvang van 50 cliënten. In samenwerking met: De Volharding (inzet vrijwilligers).

Huidige stand van zaken:

De pilot is juli 2019 gestart. Inmiddels is de pilot uitgebreid naar Fivoor en het Leger des Heils om de instroom te verhogen. Daarnaast ligt er een voorstel tot uitbreiding van de pilot met de doelgroep gedetineerden (P.I. Alphen aan den Rijn).

Anoeradha Hardin-Jarbandhan
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Cliënten van de Reclassering
Partners
Gemeente Den Haag, Reclassering Nederland, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws